U bent hier

Privacyverklaring KBO St. Jan Grubbenvorst

Vanaf 25 mei 2018, geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacywetgeving in de hele Europese Unie is vanaf die datum gelijk.
Natuurlijk is uw privacy voor ons net zo belangrijk als voor u en gaan we zorgvuldig met uw gegevens om. Hieruit voortvloeiend hanteren we vanaf nu een nieuwe privacyverklaring die u informeert over welke persoonsgegevens KBO St. Jan verzamelt en waarvoor we die gebruiken. Voorts leest u daar onze verplichtingen en uw rechten. Net zoals in het verleden, respecteren we uw privacy en gaan we voorzichtig om met uw persoonsgegevens. Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen, neem dan contact met ons op via secretariaat@kbogrubbenvorst.nl .

_______________________________________________________

PRIVACYVERKLARING KBO ST. JAN GRUBBENVORST

 1. Van elk KBO-lid worden de volgende gegevens vastgelegd in de KBO-leden administratie
  Door u op het aanmeldingsformulier ingevuld:
  1. Voorletters
  2. Achternaam
  3. Adres
  4. Postcode/Woonplaats
  5. Geboortedatum
  6. Geslacht
  7. E-mail adres
  8. Telefoonnummer
  9. Bankrekeningnummer
  10. Bijzonderheden (verzorgingsthuis e.d.)

Door ons en/of Unie KBO-PCOB toegekende gegevens:

  1. Bondslidnummer
  2. Startdatum lidmaatschap
  3. Wijk-/rayoncode
 1. Gebruik persoonsgegevens

KBO St. Jan gebruikt deze gegevens om:

 • het lidmaatschap te effectueren;
 • de contributie te berekenen;
 • de leden te informeren over Algemene Ledenvergaderingen;
 • de leden te informeren over KBO-activiteiten;
 • nieuwsbrieven te versturen (indien van toepassing);
 • verjaardagskaarten te bezorgen en “kroonjaar”-bezoeken af te leggen;
 • bij de belangenbehartiging en de organisatie van de activiteiten rekening te houden met de (gemiddelde) leeftijd, het geslacht en waar mogelijk de bijzondere leefsituatie van haar leden;
   
 1. Bevoegdheden gebruik
  In samenhang met de binnen het bestuur toegewezen bestuurstaken, wordt bij de uitoefening van de volgende (bestuurs)functies gebruik gemaakt van de persoonsgegevens:
  1. Secretaris/Ledenadministrateur
  2. Penningmeester
  3. Voorzitter
  4. Distributie KBO-PCOB Magazine
  5. Activiteitencommissie
  6. Kroonjaren bezoek
  7. Verjaardagskaarten

Alleen de secretaris/ledenadministrateur heeft volledige toegang tot de KBO-ledenadministratie. Door andere bestuursleden benodigde gegevens worden aan hen – passend bij de taken die zij uitvoeren – verstrekt door de ledenadministrateur.

 1. Informatie, wijziging en bezwaar
  Leden kunnen contact opnemen met KBO St. Jan via secretariaat@kbogrubbenvorst.nl of een schriftelijk verzoek daartoe (brievenbus: De Zumpel 34, 5971 JA Grubbenvorst) voor:
  1. meer informatie over de wijze waarop KBO St. Jan persoonsgegevens verwerkt;
  2. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
  3. inzage in de persoongsgegevens die KBO St. Jan met betrekking tot het lid verwerkt;
  4. bezwaar tegen het gebruik van de gegevens door KBO St. Jan.
    

Deze privacyverklaring:

  1. is in mei 2018 als bijsluiter gevoegd bij het KBO-PCOB Magazine; dit Magazine wordt periodiek bij alle leden van KBO St. Jan  Grubbenvorst aan huis bezorgd;
  2. is geplaatst op de website van KBO St. Jan (link: https://www.kbogrubbenvorst.nl);
  3. maakt onderdeel uit van het welkomstpakketje dat nieuwe leden bij aanmelding ontvangen.
    
 1. Beveiliging
  KBO St. Jan zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk.

  KBO St. Jan zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.
   
KBO St. Jan maakt gebruik van het door de Unie KBO-PCOB online beschikbaar gestelde KBO-ledenadministratiesysteem.
Voor een antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens door KBO-PCOB en de aangesloten lokale verenigingen is door Unie KBO-PCOB een ‘Privacyverklaring’ opgesteld. KBO-leden kunnen hiervan kennis nemen via onderstaande link naar de website van Unie KBO-PCOB:

https://www.kbo-pcob.nl/privacyverklaring/


 

KBO St. Jan Grubbenvorst                                                     Grubbenvorst, mei 2018
Kees Cligge
Voorzitter

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer