U bent hier

Agenda van 6 maart 2017

K.B.O. ”St. Jan ” GRUBBENVORST Oog voor Senioren

Activiteiten: D’n Inloop in ”Grootoord” De Zumpel 34 5971 JA GrubbenvorstUitnodiging

Het bestuur van de Katholieke Bond van Ouderen Sint Jan Grubbenvorst nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering in de centrale accommodatie ‘t Haeren, Irenestraat 20 b te Grubbenvorst.
Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 06 maart 2017, aanvang 14.00 uur.

De agenda voor deze vergadering luidt:

 1. Opening door de voorzitter;

 2. Herdenking van de overleden leden van KBO Sint Jan Grubbenvorst gedurende het jaar 2016 tot heden;

 3. Vaststellen van het verslag van de gehouden vergadering op 14 november 2016; dit verslag ligt ter tafel in de vergaderruimte;

 4. Besluitenlijst behorende bij de vergadering van 14 november 2016;

 5. Mededelingen en ingekomen stukken;

 6. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2016;

 7. Activiteitenoverzicht over het jaar 2016, toelichting door de voorzitter van de activiteitencommissie;

 8. Financieel verslag over 2016 door de penningmeester; zie bijlage achterzijde van deze uitnodiging;

 9. Verslag van de kascommissie;

 10. Het verlenen van décharge aan de penningmeester en het bestuur van KBO Sint Jan;

 11. Aanvulling kascommissie;

 12. Pauze;

 13. Bestuurswijziging:

 1. Aftredend en niet herkiesbaar: mevrouw Lydie Burm;

 2. Benoeming nieuwe bestuursleden. Door het bestuur wordt voorgesteld om de heer
  J. (Jos) Theuerzeit als lid van het bestuur te benoemen. (Tegen)kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden.

 1. Goedkeuring (concept) Huishoudelijk Reglement KBO Sint Jan

 2. Rondvraag;

 3. Sluiting.

Grubbenvorst, 22 februari 2017.
Namens het bestuur van KBO Sint Jan Grubbenvorst:

De voorzitter

Kees Cligge

 

Kamer van Koophandel: 12041534
Website: www.kbogrubbenvorst.nl

 

RABO Bank rek.nr. NL24 RABO 0117 7159 13
E-mail: secretariaat@kbogrubbenvorst.nl

 

Telefoon: 077-366 48 92
E-mail: info@kbogrubbenvorst.nl

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer