U bent hier

Agenda ALV van 7 maart 2016

Uitnodiging.

 

Het bestuur van de Katholieke Bond van Ouderen Sint Jan Grubbenvorst nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering in de centrale accommodatie het Haeren, Irenestraat 20 b te Grubbenvorst.
Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 07 maart 2016, aanvang 14.00 uur.

De agenda voor deze vergadering luidt:

 1. Opening door de voorzitter;

 2. Herdenken van de overleden leden van KBO Sint Jan Grubbenvorst gedurende het jaar 2015 tot heden;

 3. Vaststellen van het verslag van de gehouden vergadering op 16 november 2015; dit verslag ligt ter tafel in de vergaderruimte;

 4. Besluitenlijst behorende bij de vergadering van 16.11.2015;

 5. Mededelingen en ingekomen stukken;

 6. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2015;

 7. Activiteitenoverzicht over het jaar 2015, toelichting door de voorzitter van de activiteitencommissie;

 8. Financieel verslag door de penningmeester; zie bijlage achterzijde van deze uitnodiging;

 9. Verslag van de kascommissie;

 10. Het verlenen van décharge aan de penningmeester en het bestuur van KBO Sint Jan;

 11. Wijziging kascommissie

 12. Pauze,

 13. Bestuurswijziging

 1. Aftredend en niet herkiesbaar:
  mevrouw Lydie Burm, vice-voorzitter en de heer Ben Hendrix, penningmeester;

 2. Benoeming van nieuwe bestuursleden (?)

 1. Rondvraag;

 2. Sluiting.

Grubbenvorst, 15 januari 2016.
Namens het bestuur van KBO Sint Jan Grubbenvorst:

De voorzitter

K. Cligge

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer