U bent hier

Jaarverslag 2015 KBO St Jan Grubbenvorst

JAARVERSLAG 2015 KBO SINT JAN GRUBBENVORST

Leden bestand 31.12.2014 352 personen.

BESTUURSZAKEN.

In het jaar 2015 is het bestuur van KBO Sint Jan Grubbenvorst twaalf maal in vergadering bijeengeweest. Tijdens deze vergaderingen zijn uitvoerig besproken de bestuurlijke aangelegenheden van de vereniging, de georganiseerde activiteiten en de mogelijkheden tot uitbreiding daarvan, de mogelijkheden tot samenwerking met andere verenigingen en niet in de laatste plaats de noodzakelijke aanvulling van het bestuur.
Op 9 maart 2015 is de algemene jaarvergadering gehouden. In deze vergadering is de jaarrekening 2014 vastgesteld. De begroting voor het jaar 2016 werd vastgesteld in de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering op 16 november 2015.
KBO St Jan op heeft op 1.1.2015 enkele ruimten in Grootoord in gebruik genomen. In het kader daarvan heeft op 11 februari 2015 een kennismaking met de bewoners plaats gevonden.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van KBO Limburg op 17 juni 2015 in Roermond is bezocht door een afvaardiging van KBO Sint Jan Grubbenvorst. Ook wordt er twee keer per jaar deelgenomen aan de regioraad vergaderingen van KBO regio Horst Venray en eveneens twee maal de bijeenkomsten van de sub regio Horst bezocht.

Tot slot is deelgenomen aan de provinciale evenementen ‘Beleef de dag’ en ‘Besturendag’, welke in het teken stonden van actuele onderwerpen als ‘Zorg’, ‘Samenwerking’ en ‘Ledenwerving’.
Wat dit laatste betreft is in 2015 deelgenomen aan de in Grubbenvorst op 21 maart 2015 georganiseerde ‘Open dag’ voor alle in ons dorp aanwezige zorg gerelateerde instellingen en verenigingen. Dit is voor herhaling vatbaar, hoewel de organisatie daarvan nog eens goed tegen het licht gehouden moet worden.

Op 24 oktober 2015 heeft KBO St Jan ook zelf een open dag georganiseerd. Onze vele vrijwilligers en actieve deelnemers aan activiteiten boden op die dag een meer dan compleet beeld van onze vereniging; zelfs mogelijk nieuwe activiteiten werden daar gedemonstreerd. De open dag was een goede gelegenheid om interne banden aan te halen en gezellig was het zeker.
Echter, helaas werd deze open dag slecht bezocht en kregen we geen loon naar werken.

Veel tijd en energie is het afgelopen jaar gestoken in het voltallig maken van het bestuur, wetende dat in deze Algemene Ledenvergadering twee leden zouden aftreden. Wetende ook, dat een secretaris sinds 9 maart 2015 reeds werd gemist. Statutair bestaat ons bestuur uit tenminste 5 leden; slechts twee zouden het er worden, als aanvulling uit bleef.
Ca 50 personen zijn door het bestuur persoonlijk benaderd, waarvan met verschillende ook gesprekken zijn gevoerd. Lang bleef enig resultaat uit. Het bestuur is dan ook verheugd, dat uiteindelijk en dat nog maar kort geleden, tijdens deze vergadering kandidaat bestuursleden kunnen worden voorgedragen.
Zij doet dit met respect voor deze kandidaten, want zij redden daarmee de continuïteit van onze vereniging.

SOCIALE ACTIVITEITEN.

Door de Activiteitencommissie is een jaarprogramma opgesteld waaraan leden van KBO Sint Jan kunnen deelnemen. Ook niet leden kunnen hierbij aansluiten.
Naast de activiteiten opgenomen in het jaarprogramma verzorgt KBO Sint Jan ook sjoelen, koersballen, dansen, biljarten, fietsen, kienen, leesclub, museumbezoek, schrijfcursussen, patchwork en quilten. Het voornemen bestaat om hieraan eenmaal per kwartaal ‘Jeu de Boules’ toe te voegen.
Daarnaast werden er nog extra thema avonden en middagen verzorgd.

In 2015 heeft men in samenwerking met de uitbater van het Haeren weer één maal per maand ( op de derde woensdag van de maand) van een maaltijd kunnen genieten.
Daarnaast wordt ook door het zorgcentrum La Providence de mogelijkheid geboden om daar een maaltijd tegen een bepaalde prijs te nuttigen. Deze beide maaltijden kunnen ook door niet KBO leden worden bezocht.
Ook in 2015 zijn er op zondagmiddag bijeenkomsten georganiseerd om mensen die behoefte hebben aan ontspanning op te vangen en hen deze te bieden. Deze bijeenkomsten werden wisselend en uiteindelijk slecht bezocht. Om deze reden is deze activiteit in de loop van 2015 stopgezet; de activiteiten commissie beraadt zich nog op een andere opzet ervan.

ZORGACTIVITEITEN.

In 2015 zijn weer diverse themabijeenkomsten georganiseerd over actuele onderwerpen.
Ook hebben de leden weer gebruik kunnen maken van onze belastingservice voor het invullen van inkomstenbelasting formulieren, het aanvragen en verzorgen van T biljetten en zorgtoelagen. Dankzij de hulp van Jan Caris konden veel leden van onze vereniging hierop een beroep doen.
Na een onderbreking wegens zijn zware mantelzorgtaak zal Ad Strous zich in 2016 weer als ‘Hulp bij de belastingaangifte’ aanmelden. Het bestuur is hem daarvoor zeer erkentelijk. Meer vrijwilligers zijn van harte welkom.
Ook de beide Vrijwillige Ouderen Adviseurs verrichtten vele uren met begeleiding van senioren bij onder andere het mede invullen van aanvraagformulieren en hen verwijzen naar de bevoegde instanties. Ook assistentie bij de zogenaamde ‘keukentafel gesprekken’ behoorde tot de mogelijkheden

In 2015 hebben 15 personen een beroep gedaan op de Vrijwillige Ouderen Adviseurs.
In onze moderne participatiesamenleving wordt van kwetsbare burgers verwacht dat zij zolang mogelijk thuis blijven wonen. Dat klinkt mooi, maar hoe stellen wij diezelfde kwetsbare burgers in staat om ook zo lang mogelijk de regie vast te houden en hun wereldje niet te verkleinen tot de wereld achter de voordeur.
Het blijven betrekken van die burgers bij onze dorpsgemeenschap is een van de doelstellingen van Grubbenvorst-Online. KBO Sint Jan is mede initiatiefnemer en het bestuur is daar –ongeacht het welslagen van dit project - trots op. Zij roept al haar leden op hieraan deel te nemen.

Tot Slot.

2015 was spannend, maar is alles overziende toch een geslaagd jaar voor KBO Sint Jan. Vele activiteiten zijn georganiseerd en ook bezocht.
Een woord van dank aan de vele vrijwilligers is dan ook op zijn plaats. Veel tijd en energie hebben deze vrijwilligers geheel belangeloos in de activiteiten gestoken.

Het bestuur van KBO Sint Jan wil alle vrijwilligers hiervoor hartelijk bedanken.
Echter ……… bij twee van de in dit verslag genoemde activiteiten staat het bestuur nog even apart stil, namelijk ‘patchwork en quilten’ en de zondagmiddag activiteit. Als vrijwilligster is ‘patchwork en quilten’ jarenlang met verve geleid door Marleen Buntsma. Haar besluit om te stoppen werd dan ook betreurd, echter met begrip en respect voor de argumenten . Marleen ook op deze plaats een welgemeende ‘dankjewel’.

Wat de zondagmiddag activiteit betreft wil het bestuur niet onvermeld laten de trouwe aanwezigheid – nagenoeg elke zondag weer – van Noortje van de Meijden. Noortje door jouw onverstoorbaarheid konden leden en introducées elke zondagmiddag in Grootoord terecht. Dankjewel daarvoor.


Grubbenvorst, 20 februari 2016.

K. Cligge voorzitter
En plaatsvervangend secretaris.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer