U bent hier

agenda ALV van 9 maart 2015

Uitnodiging.

Het bestuur van de Katholieke Bond van Ouderen Sint Jan Grubbenvorst nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering in de centrale accommodatie het Haeren, Irenestraat 20 b te Grubbenvorst.

Deze vergadering zal worden gehouden op   maandag 09 maart 2015, aanvang 14.00 uur.

De agenda voor deze vergadering luidt:
 1. Opening door de voorzitter;
 2. Herdenken van de overleden leden van KBO Sint Jan Grubbenvorst gedurende hetjaar 2014 tot heden;
 3. Vaststellen van de verslagen van de gehouden vergaderingen op 10 maart 2014 en van de halfjaarlijkse vergadering van 17 november 2014; deze stukken liggen ter tafel in de vergadering;
 4. Besluitenlijst behorende bij de vergadering van 17.11.2014;
 5. Mededelingen en ingekomen stukken;
 6. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2014;
 7. Activiteitenoverzicht over het jaar 2014, toelichting door de voorzitter van de activiteitencommissie;
 8. Financieel verslag door de penningmeester; zie bijlage achterzijde van deze uitnodiging;
 9. Verslag van de kascommissie;
 10. Het verlenen van decharge aan de penningmeester en het bestuur van KBO Sint Jan;
 11. Wijziging kascommissie;
 12. Pauze;
 13. Bestuurswijziging
  1. (aftredend en niet herkiesbaar) de heer J. Vinken, secretaris;
  2. Benoeming van mevr. J. Rademakers - Roos tot nieuw bestuurslid van KBO St Jan
 14. Rondvraag;
 15. Sluiting.

Grubbenvorst, 19 januari 2015

Namens het bestuur van KBO Sint Jan Grubbenvorst;
De voorzitter,                          De secretaris,


K. Cligge.                                 J. Vinken.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer