U bent hier

agenda ALV van 10 maart 2014

Uitnodiging.

Het bestuur van de Katholieke Bond van Ouderen Sint Jan Grubbenvorst nodigt u hierbij uit tot het
bijwonen van de algemene ledenvergadering in de centrale accommodatie het Haeren, Irenestraat 20 b
te Grubbenvorst.

Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 10 maart 2014, aanvang 14,00 uur.

De agenda voor deze vergadering luidt:
 1. Opening door de voorzitter;
 2. Herdenken van de overleden leden van KBO Sint Jan Grubbenvorst gedurende het jaar 2013 tot heden;
 3. Vaststellen van het verslag van de halfjaarlijkse vergadering van 25 november 2013; deze stukken liggen ter tafel in de vergadering;
 4. Besluitenlijst behorende bij de vergadering van 25.11.2013;
 5. Mededelingen en ingekomen stukken;
 6. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2013;
 7. Activiteitenoverzicht over het jaar 20135 toelichting door de voorzitter van de activiteitencommissie;
 8. Financieel verslag door de penningmeester; zie bijlage;
 9. Verslag van de kascommissie;
 10. Het verlenen van decharge aan de penningmeester en het bestuur van KBO Sint Jan;
 11. Wijziging kascommissie (aftredend Mevr. G. Vastbinder);
 12. Pauze, koffie en thee en live muziek;
 13. Bestuurswijziging (aftredend en niet herkiesbaar Mevr. M. Buntsma en Mevr. M. Andriessen);
 14. Presentatie nieuwe website van KBO Sint Jan Grubbenvorst;
 15. Rondvraag;
 16. Sluiting.

Grubbenvorst, 14 februari 2014.

Namens het bestuur van KBO Sint Jan Grubbenvorst;

De voorzitter,    De secretaris,
K. Cligge.            J. Vinken.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer