U bent hier

Algemene Ledenvergadering 12 oktober 2020

De Algemene Ledenvergadering van 12 oktober vindt ivm Covid-19 regels geen doorgang.
De jaarverslagen 2019 zijn inmiddels aan de KBO Grubbenvorst leden verstuurd. U wordt verzocht ivm een extra ledenactie in 2021 (nieuwe leden betalen geen lidmaatschapsgeld en huidige leden krijgen 50% korting op hun lidmaatschapsbijrdrage) in te vullen en zo spoedig mogelijk te retourneren naar de vereniging.

Op maandag 12 oktober was gepland om 14:00 uur onze algemene ledenvergadering in ’t  Haeren te houden. Dit uiteraard met inachtneming van de Coronavoorschriften. Het is vooral de begroting die om overleg met en een besluit van de ledenvergadering vraagt. Het streven daarbij is om de daling van het aantal leden een halt toe te roepen en nieuwe leden te werven.

De Uitnodiging was:
 
Het bestuur van de Katholieke Bond van Ouderen St Jan Grubbenvorst nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering  in de centrale accommodatie ‘t Haeren, Irenestraat 20 b te Grubbenvorst.
Deze vergadering, waarbij de Corona voorschriften in acht genomen worden, zal worden gehouden op maandag 12 oktober 2020, aanvang  14.00 uur.
 
De agenda voor deze vergadering luidt:

1. Opening door de voorzitter;
2. Herdenking van de overleden leden van KBO St Jan Grubbenvorst gedurende het jaar 2019 tot heden;
3. Vaststellen van het verslag van de gehouden vergadering op 25 februari 2019; dit verslag ligt ter tafel in de vergaderruimte;
4. Besluitenlijst behorende bij de vergadering van 25 februari 2019;
5. Mededelingen en ingekomen stukken;

6. Jaar 2019

  1. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2019;
  2. Jaarverslag Activiteitencommissie over het jaar 2019;
  3. Financieel verslag over 2019; zie bijlage achterzijde van deze uitnodiging;
  4. Verslag van de kascommissie;
  5. Het verlenen van décharge aan de penningmeester en het bestuur van KBO St Jan;
Pauze
 
7. Jaar 2020
  1. Vaststelling begroting voor het jaar 2020;
  2. Financiële vooruitblik naar 2020
8. Jaar 2021
  1. Overzicht activiteiten 2021;
  2. Vaststelling contributie en begroting voor het jaar 2021;
9. Rondvraag;
10. Sluiting. 

Grubbenvorst, 25 september 2020.
Namens het bestuur van KBO St Jan Grubbenvorst:
 
De voorzitter en waarnemend secretaris
 
Kees Cligge
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer