U bent hier

agenda van ALV op 19 november 2018

UITNODIGING

Het bestuur van de Katholieke Bond van Ouderen Sint Jan Grubbenvorst nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de centrale accommodatie ’t Haeren, Irenestraat 20 b te Grubbenvorst.

Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 19 november 2018, aanvang 14:00 uur.

De agenda voor deze vergadering luidt:

 1. Opening door de voorzitter;

 2. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering van 12 maart 2018; deze stukken liggen ter tafel in de vergadering;

 3. Aktiepunten uit de vergadering van 12 maart 2018

 4. Mededelingen en ingekomen stukken;

 5. Activiteitenoverzicht voor het jaar 2019, toelichting door de voorzitter van de activiteitencommissie;

 6. Pauze; koffie/thee en iets lekkers;

 7. Voorstel tot wijziging van de contributie ingaande 1 januari 2019:
  korting ad € 7,50 ingaande 85-jarige leeftijd in plaats van 80-jarige leeftijd

 8. Vaststelling begroting voor het verenigingsjaar 2019;

 9. Ledenwerving

 10. Rondvraag

 11. Sluiting


 

Grubbenvorst, 1 november 2018

Namens het bestuur van KBO Sint Jan Grubbenvorst

Voorzitter en waarnemend secretaris

Kees Cligge

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer